โครงการช้างเผือก ประจำปี 2561 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-31 ตุลาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โรงเรียนการบิน และกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ 

pic1 pic1 pic1