พิมพ์
ฮิต: 20762

 

" เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกำหนด "