พิมพ์
ฮิต: 21989

 

" เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกำหนด "