พิมพ์
ฮิต: 21209

 

" เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกำหนด "