นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 7 รองผู้บังคับการกองบิน 7 เสนาธิการกองบิน 7 นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 7 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ, พิธีถวายพระพรชัยมงคล, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1