×

คำเตือน

For the extension Akeeba Backup Core package version 8.0.10 is available, but it requires at least PHP version 7.2 while your system only has 7.0.33
For the extension Akeeba Backup Core package version 7.4.0.1 is available, but it requires at least PHP version 7.1 while your system only has 7.0.33
พิมพ์
ฮิต: 21

 นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระรูปจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ โดยมี รองผู้บังการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗, ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ ร่วมประกอบพิธี ฯ ณ บริเวณด้านหลังศาลพระพรหม กองบิน ๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1