พิมพ์
ฮิต: 94

 นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระรูปจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ โดยมี รองผู้บังการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗, ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ ร่วมประกอบพิธี ฯ ณ บริเวณด้านหลังศาลพระพรหม กองบิน ๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1