พิมพ์
ฮิต: 30662

นาวาอากาศ สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานประกอบพิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของกองบิน ๗ ประจำปี ๖๐ พร้อมมอบของที่ระลึก โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1