พิมพ์
ฮิต: 25853

นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีรองผู้บังคับการ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1