พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี(ไทยแลนด์)ร่วมกิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต”มอบถังบรรจุน้ำและแผง Solar cell พร้อมด้วยหน่วยมิตรประชากองบิน ๗ ให้บริการประชาชน ประกอบด้วย การบริการด้านการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เสริมสวย ตัดผมชาย – หญิง และมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองโร โรงเรียนบ้านบางดี โรงเรียนวัดอรัญคามวารี ณ โรงเรียนบ้านคลองโร ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1