พิมพ์
ฮิต: 26769

นาวาอากาศเอก วิระ เสาวดี ผู้แทนกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1