นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ชุมชนนักปฏิบัติ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี ๖๐ โดยมีรองผู้บังคับการ กองบิน ๗,เสนาธิการ กองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1