นาวาอากาศเอก สราวุธ สังขวิจิตร เป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1