พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ ของกองบิน ๗ และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๗
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑), รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๒), เสนาธิการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ และร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1