นาวาอากาศเอก อดิศร สมนิยามรัฐ วิศกรอาวุโส กรมช่างอากาศ หัวหน้าคณะตรวจสอบมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน และคณะเดินทางมาตรวจสอบสอบมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ ของกองบิน ๗
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗และหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้อง Conference Room อาคาร ปฏิบัติการร่วม ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1