เครื่องบิน Gripen 39 มีสองแบบ 

1. Gripen 39 C หรือ บ.ข.๒๐

2. Gripen 39 D หรือ บ.ข.๒๐/ก

เครื่องบิน Gripen 39 C/D สมรรถนะอากาศยาน
ผู้สร้าง บริษัท Saab ประเทศสวีเดน
เครื่องยนต์ Volvo Aero Corporation RM 12 Turbofan จำนวน 1 เครื่อง ให้แรงขับ 18,100 ปอนด์
กางปีก 27 ฟุต 6 นิ้ว
ยาว 46 ฟุต 3 นิ้ว (48 ฟุต 5 นิ้ว สำหรับเครื่องสองที่นั่ง)
สูง 14 ฟุต 8 นิ้ว
น้ำหนักเปล่า 14,960 ปอนด์
น้ำหนักสูงสุด 30,800 ปอนด์
ความเร็วสูงสุด 2.0 เท่าของความเร็วเสียง และ supersonic ในทุกความสูง
เพดานบิน 65,000 ฟุต
รัศมีปฏิบัติการ 500 ไมล์ทะเล
บินได้นาน 2 ชั่วโมง 30 นาที
การปฏิบัติภารกิจ การบินสกัดกั้น ,การบินโจมตี และการบินลาดตระเวนทางอากาศ
ระบบอาวุธ สามารถใช้ระบบอาวุธได้หลายรูปแบบ เช่น AIM-120 AMRAAM ,AIM-9M , AGM-65 Maverick ,ระเบิดอเนกประสงค์ Mk Series และ RBS-15F เป็นต้น