เครื่องบิน Saab 340 

erieye 1

gripen e 1603

เครื่องบิน Gripen 39 C/D