xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับหัวหน้าคณะตรวจสอบมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน และคณะ

xxxกองบิน ๗ จัดพิธีการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปี ๒๕๖๓ ICON NEW

๕ ส.ค.๖๓

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจําปี ๒๕๖๓

๑๔ ก.ค.๖๓

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗

๒๒ เม.ย.๖๓

โรงพยาบาลกองบิน 7 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลกองบิน 7
๑. ประกาศรับสมัคร
๒. ใบสมัคร 

๒๒ เม.ย.๖๓

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๒๑ ก.พ.๖๓

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ)

๖ ก.พ.๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ)

๒๘ ม.ค.๖๓

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๓ ม.ค.๖๒
ประกาศผลสอบ โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๑

๑. ประกาศผลสอบ โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๑ - 107
๒. ประกาศผลสอบ โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๑ - 207 

๑๔ ธ.ค.๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ภาควิชาการ)

๖ ธ.ค.๖๑

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๕๒

๒๑ พ.ย.๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ)

๒๐ พ.ย.๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ (รอบสุดท้าย)

๑๙ ก.ค.๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ รอบที่ ๑ (ภาควิชาการ)

๑๖ มิ.ย.๖๑

การจ้างพนักงานราชการทดแทนผู้ที่สูญเสีย

๖ มี.ค.๖๑

การรับสมัครและสอบคัดเลือก พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้างบรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๖๑

๑๓ ก.พ.๖๑

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ)

๑.ตำแหน่ง ช่างไม้  จำนวน ๑ คน
๒. ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์   จำนวน ๒ คน

๕ พ.ค.๖๐
เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำกองบิน ๗

๑. ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา 
๒. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ อัตรา
๓. ช่างปูน  จำนวน ๑ อัตรา

1 ก.พ.๖๐
 
   

xxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ

xxxxพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณด้าน KM ของกองบิน ๗ประจำปี ๖๐