นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โอกาสนี้ พลอากาศตรี วิระ เสาวดี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1