นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการ กองบิน ๗ เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถวัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมอัญเชิญพระโกศเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปทำพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ อ่าวบ้านดอน บริเวณ เกาะปราบ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1