นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ กองบิน ๗ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เพื่อถวายเป็นราชสักการะ โดยมีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีถวายบังคม, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1