นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย ข้าราชการ กองบิน ๗ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1