×

คำเตือน

Update: Could not open update site #24 "Akeeba Backup Core", URL: https://cdn.akeebabackup.com/updates/pkgakeebacore.xml

 นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗, ข้าราชการ และพนักงานราชการ กองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1