พิมพ์
ฮิต: 35

 นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๗ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้, พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1