นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ, กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี และลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1