นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 7 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ, พิธีถวายพระพรชัยมงคล, พิธีลงนามถวายพระพร, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1