พิมพ์
ฮิต: 703

 นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน 7 ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ประจำปี 2565 ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7 เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้กำลังพลของกองทัพอากาศยังตระหนักว่าในรัชสมัยของพระองค์ท่านได้มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนั่นคือ กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น "กองทัพอากาศ" เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2480 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองทัพอากาศ อีกทั้งภายหลังเสด็จนิวัตพระนครแล้วพระองค์ได้ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของชาวกองทัพอากาศ

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1