นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 นำข้าราชการ, ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน 7 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปี 2565 ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1