นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน 7 หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 7 และข้าราชการกองบิน 7 ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2565 โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล การเภสัชกรรม ทันตศึกษา การประมง กองทัพเรือ และการศึกษาของประเทศ เป็นคุณูปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแพทย์ของประเทศไทย เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่โรงเรียนแพทย์ และการพัฒนาการเรียนการสอน ผลิตแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในปัจจุบัน ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1