พิมพ์
ฮิต: 7718

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง พรรณวิภา รมณารักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมประกอบด้วย
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ณ พุทธสถาน กองบิน ๗
- กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ "คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" บริเวณเขตพื้นที่บ้านพักอาศัย
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1