นาย เจร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
- พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศาลาประชาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ กองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1