พิมพ์
ฮิต: 6829

นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ภายในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก วรรณะ ซอสูงเนิน ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ กองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1