พิมพ์
ฮิต: 3821

นาย วิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๗ จำนวน ๖๐ นาย เข้าร่วมในพิธีฯ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณสนามหน้าศาลกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1