พิมพ์
ฮิต: 3762

นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการ กองบิน ๗ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1