นาวาอากาศเอกปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒โดยมี คุณปวริศา มหาขันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยกิจกรรมประกอบด้วย
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ณ พุทธสถาน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1