พิมพ์
ฮิต: 3898

นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานต่างๆ ภายในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก วรรณะ ซอสูงเนิน ผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ณ สวนสาธารณะเทศบาลท่าข้ามและนำกำลังพลจิตอาสากองบิน ๗ จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ บริเวณลำคลองบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1