นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ภายในอำเภอพุนพิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ชาติชาย ผลผงา ผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1