นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพินเป็นประธานจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี ๒๕๖๒
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก วรรณะ ซอสูงเนิน ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1