นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณปวริศา มหาขันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1