นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพินเป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี ๒๕๖๒
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก วิระ เสาวดี ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์(โดมโชคตาปี)โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1