นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
โดยผู้บังคับการกองบิน ๗ ได้มอบหมายให้ เรืออากาศตรี สุเมธ ร้อยแก้ว นำกำลังพลจิตอาสากองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ถนนริมทางรถไฟสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1