นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี ,สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ชาติชาย ผลผงา ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๗ เข้าร่วมในพิธี ฯ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1