นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ปรัชญา ทิพยรัตน์ เสนาธิการกองบิน ๗ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๕๙๙ ดอก เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งจัดขึ้น ณ พระเมรุมาศจำลองวัดสถลธรรมาราม โดยส่งมอบให้แก่ นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน ณ ที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1