xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี ๒๕๖๕

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี ๒๕๖๔

xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๔

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

xxxxกองบิน ๗ ร่วมงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔