ติดต่อประสานงาน

       แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 7 
       โทร : 077268200-3 ต่อ 65247

ที่ตั้ง :
          ​กองบิน 7 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  84130

   

 1280px Rtaf jas39 gripen