ติดต่อประสานงาน

       แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ 
       โทร : 077268200-3 ต่อ 65248

ที่ตั้ง :
          ​กองบิน ๗ ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  84130

   

 1280px Rtaf jas39 gripen