นาวาอากาศโท ภูมินทร์ เกตุคำ อดีตหัวหน้าแผนกช่างโยธา กองบิน ๗ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้แก่ นาวาอากาศตรี อภิชัย นพวรรณ หัวหน้าแผนกช่างโยธา กองบิน ๗ ท่านใหม่ ณ แผนกช่างโยธา กองบิน ๗ เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1