คุณจินตนา ชัยวงษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ (ท่านเดิม) ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติงานและการบังคับบัญชาให้กับ เภสัชกรหญิง พรรณวิภา รมณารักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ (ท่านใหม่) โดยมี รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1