นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ และ เภสัชกรหญิงพรรณวิภา รมณารักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ กองบิน ๗ โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑), รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๒), เสนาธิการกองบิน ๗ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ และครอบครัว เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ พุทธสถาน กองบิน ๗ เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1