พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พร้อมคณะ ซึ่งมีกำหนดการจะไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช โอกาสนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยาน กองบิน ๗ เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1