นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ สั่งการให้เรืออากาศเอก ปราโมทย์ พรหมแก้ว นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกสำรวจและสอบถามประชาชนและผู้นำท้องถิ่น ที่ซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1