นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๗ ครั่งที่ ๑/๖๑ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๑), (๒), หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๗ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1