พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการสรรพาวุธ กองบิน ๗ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1