พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศและคณะฝ่ายอำนวยการ ได้เดินทางสัมมนาด้านยุทธการและการฝึก ณ กองบิน ๗ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การตอนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1